100% terugbetaalde uro-gynaecologische telezorg

Incontinentie probleem is een wereldprobleem even groot als diabetes, hoge bloeddruk, spastische darmen, neurose, depressie en stress. Prevalentiecijfers over urine-incontinentie nemen continu toe, ongeveer 10% van de Europeaan heeft hier last van. Uit de onderzoek in 2020  blijkt, dat ongeveer 200 miljoen (!) mensen lijden aan urine-incontinentie en 60% van de gevallen wordt verborgen en onbehandeld vanwege schaamte. Geschat wordt dat een toenemend aantal jonge vrouwen en vrouwen in de menopauze last zullen hebben van urine-incontinentie. Deze ziekte treedt op tijdens de perinatale, perimenopauze periode, als gevolg van de neurologische aandoeningen of een ongezonde levensstijl.

Er zijn verschillende proefprojecten gerealiseerd met als doelstelling de mobiele toepassingen te integreren in het Belgisch gezondheidszorgsysteem om transmuraal en langdurige zorg te bieden.  Naar aanleiding van de richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden ook verschillende verstrekkingen gecreëerd voor de zorg op afstand om de continuïteit van behandeling  te kunnen garanderen voor gekende patienten.

Voor de teletherapie was het een cruciaal moment en een grote sprong voorwaarts voor de bekkenbodemtherapie, want die nog nooit zo complex werd verleend.

Centraal in dit zorgtraject staat het  Pelviflysystem, een online, diagnostiek tool met beveiligde data-uitwisseling kanaal in functie van telefonisch advies waarmee de Pelvicoach de patiënt beter kan begeleiden, opvolgen, inspireren en motiveren.

Deze oplossing zou bijzonder interessant kunnen zijn voor vrouwen na de bevalling, elke vrouw met bekkenbodemklachten, bij problemen met verhoogde bekkenbodemspiertonus en pijn in bekkengebied.

Vrouwen in België  kunnen gebruiken van de Pelvifly-oplossing in het kader van 100% terugbetaalde telezorg. De voorschrift van de (huis)arts vormt basis om behandeling op te starten en plaats voor de verdere teleconsultatie.

Deze aanpak ondersteunt de vrouw in haar hertselproces en de kwaliteit alsook  effectiviteit van de thuisoefeingprogramma kan bewaken.