Hybrid therapie als nieuwe standard in de uro-gynaecologische therapie

RIZIV met FOD werken al lang aan een kader voor de tegemoetkoming van telegeneeskunde en mHealth-toepassingen. Binnen het nationaal plan eGezondheidwerden vele onderzoeken gedaan naar de projecten van de telemonitoring in het Belgische zorgmodel. Teletherapie is aanwezig in diverse medische disciplines om gezondheid te bevorderen bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen, chronische pijn,binnen de geestelijke gezondheidszorg, stroke -of diabeteszorg.

Teletherapie zet ook een intensieve samenwerking op tussen uro-gynaecologische patiënten en bekkenbodemtherapeute, met als doel de vrouw op afstand te begeleiden tijdens de afwachting op volgende sessie in de kabinet naar een beter, veiliger en efficiënter bekkenbodemtraining. Na de stabilisatie van een aantal parameters in de praktijk zal de verdere opvolging en begeleiding van de patiënte ondersteund worden door een app.

Hierdoor komt er hybrid therapie boven op als een nieuwe standaard binnen uro-gynaecologische behandeling, waarbij de nieuwste technologische mogelijkheden op vlak van monitoring en digitale interactie met de patiënten gebruikt worden tussen de afspraken in de praktijk maar ook als verlenging na de behandeling.

Zo is er reeds Pelvifly – medische apps die de gemeten waarden van de connected device kGoal kunnen inlezen en zelfs verwerken en interpreteren en deze registraties en meetgegevens worden automatisch verzonden naar het systeem. Pelvifly is de ontbrekende schakel tussen de therapie in de praktijk en de uitermate belangrijke zorg op afstand en thuisoefeningprogramma

Dankzij deze oplossing kan de klassieke bekkenbodemtherapie in samenwerking met moderne technologie vrouwen, op een laagdrempelige manier, een
effectieve behandeling aanbieden.

Teletherapie brengt velen voordelen mee. Het helpt om discipline te houden, gezond te leven, vormt middelen om patiënten te engageren in hun revalidatieproces. En bezorgt meetbare resultaten, biofeedback en creëert een therapeutische waarde. Teletherapie beperkt de sociale kosten en geef toegang tot specialistische behandeling vooral als er moeite is om regelmatige therapie in het kabinet te hebben. Teletherapie met haar middelen verhoogt de efficiëntie van de behandeling – in het bijzonder bekkenbodemtherapie- en vormen nieuwe standaarden van
complexe therapie.